Multerland
   Hjemmeside      Nyheter
 
 

 Oktober 2018

 
  • Redd fjordene! Regjeringen åpner for dumping av gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane og Repparfjord I Finnmark. Norske fjorder er ikke søppelplasser! Natur og Ungdom har fulgt sakene tett over lengre tid og advart mot de store miljøskadene som vil følge av sjødeponi. Når sjødeponi nå tillates mot alle miljøfaglige råd er sivile ulydighetsaksjoner siste utvei for å stanse prosjektene. Under finner du et skjema du kan fylle ut hvis du vil vise din motstand gjennom disse aksjonene. Mer informasjon om fjordsakene og Natur og Ungdoms standpunkt kan du finne her: https://nu.no/kategori/saker/gruver/fakta-gruver/ Har du spørsmål kan disse sendes til natur@nu.no
 
 
 
  • Arne Næss Symposium 2018:  Homo Futurus with a Thousand Faces  - Oktober 24 - Does faith move mountains? Reinventing Nature / Oktober 25 - Are we what we communicate? Reinventing humanity / Universitetet i Oslo  / 
 
 
 
 
 September 2018