Multerland
   Hjemmeside      Videoer      Bergensbanen
 
 
Togtur er grønn reise: økologisk det beste! 
 
Bergensbanen brukes både om togtrafikk som går mellom Oslo og Bergen, og om den konkrete jernbanelinjen (infrastrukturen) som dekker størstedelen av strekningen bergensbanetogene går på. Denne artikkelen handler først og fremst om Bergensbanen som infrastruktur. Wiki
 
 
 Playlist: